A swedish authority

UX design, Interaction design, UI design

Uppdraget bestod i arbete med nya delar i ett gammalt system men även arbete med ett helt nytt verksamhetsystem. Ta fram prototyper och stämma av med användare och ledning. Stöd till utvecklare och testare.

Client: Kronofogden
Date: Aug 1, 2023
Services: Design, test, prototype

Arbetet innebar nytt designkoncept för interna verksamhetssystem. Ett tydligare gränssnitt för användare som går i linje med grafisk profil. Research, workshops, avstämning med användare och arbete med prototyper och ikoner.  Arbete med strategisk designplan och guidelines. Arbetet genomfördes i ett team av ca 10 utvecklare. Täta avstämningar med kravanalytiker, testare, produktägare och verksamhetsspecialister. I arbetet skapades prototyper och design i wireframes och Low-fid skisser och high fid skisser.

Maria arbetade för gemensam struktur och för gemensamma utryck och design som följer den grafiska profilen. Maria initierade också arbete med komponenter och gemensamma bibliotek som är klassade WCAG minst nivå AA.

Komponentbibliotek och riktlinjer

Exempel på riktlinjer med hänvisningar för stöd till utveckling av komponent.

Datumväljare
Datumväljare är ett fält som tillåter både interaktion via klick för val av datum i en kalender och möjlighet att skriva in datum i text. Det är ett vanligt element i formulär och därav viktig för användaren.

Via en väldesignad datumväljare underlättar man för användaren att välja datum. Dåligt designade datumväljare ger frustrerade användare.

Enbart textfält
Om man bara behöver välja datum långt fram eller bak i tiden räcker det med ett fält för att skriva datum. Exempel: Födelsedatum.

Markering av datum i kalender
Dagens datum och valt datum visualiseras på olika sätt. Visualisera även datum som ej är möjliga att välja på ett tydligt sätt.

Underlätta det mest förekommande valet
Genom att välja ett förvalt datum som går att ändra underlättar vi för många användare. Exempel: Dagens datum.

Datumval – Sammanfattning
Datumval är ett vanligt element i formulär och därav viktig för användaren. En otydlig design eller funktionalitet leder lätt till frustation och irriterade användare.

När du utformar datuminmatningsfält är det viktigt att även ge även stöd för textinmatning. Ange datum och veckor på ett tydligt sätt och i rätt följd på rätt språk.