Usability strategy

Inkluderande UX-design

Nya direktiv på EU nivå har gjort att det numera är ett lagbrott att inte utforma inkluderande och tillgängliga digitala tjänster för stora delar av samhället.

Client: Education
Date: April 16, 2023
Services: Usability strategy

Tillgängliga produkter och tjänster når en större del av befolkningen.

Hur kan man designa gränssnitt och användarupplevelser som fungerar för användare med olika förutsättningar och olika tekniska hjälpmedel.

• Begreppen tillgänglighet och design för alla.
• Lagar och riktlinjer som berör tillgänglighet, exempelvis WCAG, EN 301 549, Webbdirektivet, DOS-lagen och Europeiska Tillgänglighetsdirektivet.
• Olika målgruppers behov, bland annat äldre, teknikovana och personer med funktionsnedsättningar.
• Organisationsstrategier och metoder för att lyckas integrera tillgänglighet i befintliga arbetsprocesser.
• Hur designprocessen bör anpassas för att inkludera tillgänglighet i exempelvis formgivning, användningstester och user research.
• Designa gränssnitt som uppfyller behov bland en stor bredd av användare med varierade förmågor och teknikvana.
• Utvärdera gränssnitt med olika automatiska verktyg och tekniska hjälpmedel som: Skärmläsare, förstorning, switchar och ögonstyrning.
• Använda verktyg och processer som lägger grunden för tillgängliga och inkluderande produkter.
• Fatta inkluderande designbeslut samt argumentera för varför tillgänglighet bör prioriteras och bli en del av utvecklingsprocessen.
• Leda en organisation genom en förändringsresa där målet är en mer digitalt inkluderande verksamhet.